Have a good trip

Of utmost importance for an unforgettable voyage: The safety of all persons on board of our ship

As a sailing passenger ship on Dutch inland waters, the Poseidon belongs to the professional shipping industry and is subject to strict inspection regulations. This means:

 • All components of the ship are inspected by notified bodies at specified intervals.

 • The vessel is in possession of all necessary licenses and insurances

 • The crew has all the necessary licenses.

Regular control takes place

We maintain the ship according to the applicable standards (and our own)

 • Hull

 • Masts (made of steel)

 • Rigging (everything connected with the masts)

 • Life saving equipment (life rings, life rafts, life jackets)

 • Fire extinguishing agents

 • Fire alarm system

 • Gas installation

 • Technical equipment

In addition to the information in the rooms below deck and a general introduction, we as crew are always happy to answer further questions

Just like in an airplane, we take time before departure to explain everything to our guests for a safe and pleasant stay on board, during the trip and in port.

It is important for us that all passengers are well informed and can enjoy the trip relaxed.

Safe sailing during Corona

We adhere to the latest RIVM guidelines at all times.

For us, the health and safety of our guests is paramount. We take current developments seriously and understand questions about your (future) booking. There is a lot of uncertainty and people are concerned.

As soon as there is more clarity under which conditions we are allowed to sail with guests again, a new protocol will be established. We will keep you informed.

Do you have any questions or would you like to know what the possibilities are? Please contact us.

version 14 may

Aan boord kunnen onderstaande maatregelen genomen worden om een veilige bedrijfsvoering mogelijk te maken. Per schip zullen die maatregelen op details verschillen. Bovendien zijn de maatregelen afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM. Als die richtlijnen soepeler of strenger worden, zullen de onderstaande maatregelen worden aangepast.


Vanaf 9 juni 2021 zijn er maximaal 30 personen* toegestaan, maar dit mag niet 1 grote groep zijn. De samenstelling mag wel uit meerdere gezelschappen** van max. 4 personen bestaan. Zie ook het openingsplan van de overheid: Openingsplan | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
De bruine vloot, rondvaartboten en riviercruises lopen qua planning in het stappenplan in de pas met culturele instellingen.

Het zeilen zelf wordt gezien als sport. Er is een verschil tussen wat mag tijdens het sporten (zeilen) en het niet meer sporten (horeca-activiteiten).

Zeiltochten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Voorwaarden zijn:

 • tijdens het zeilen is het niet verplicht om afstand te bewaren tot 27 jaar
 • iedereen ouder dan 27 jaar houdt 1,5 meter afstand, ook tijdens het zeilen
 • groepsgrootte maximaal 30 personen
 • bovendeks is het niet verplicht om een mondkapje te dragen
 • benedendeks is een mondkapje wel verplicht
 • horeca mag niet tijdens het zeilen, zie toelichting hieronder (algemene maatregelen)

* De horeca-activiteit (slapen/eten) bepaalt de capaciteit aan boord.
Indien na aanmeren horeca/hotel functie: zelfde regels als voor alle horeca, in elk geval houden van 1,5
meter afstand plus placeren m.u.v. mensen uit één huishouden.

**Een gezelschap is niet hetzelfde als een huishouden, voor personen uit één huishouden gelden andere
regels. Binnen een gezelschap dient 1,5 meter in acht te worden gehouden.


Protocol

1.Maatregelen voorafgaand aan de reis

 • Het Corona protocol wordt vooraf met alle gasten gecommuniceerd. Maatregelen worden op de website van de ondernemers gepubliceerd en gedeeld in overeenkomst.
 • De gasten worden er op geattendeerd dat zij alleen welkom zijn als ze gezond zijn en geen Corona verschijnselen (bij verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts) vertonen.
 • Geef, in de overeenkomst, het maximum aantal deelnemers per reis aan. Er geldt een maximum van 4 personen in een gezelschap. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Er mogen meerdere gezelschappen gelijktijdig aan boord zijn.
 • Betaling geschiedt vooraf.

2. Algemene maatregelen, 1,5 meter

 • Hang duidelijk zichtbaar – in alle openbare ruimtes van het schip – een hygiëne instructie op in verschillende talen.
 • Leg gasten uit welke maatregelen genomen zijn en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een veilige omgeving. (Zie instructies aan gasten en personeel.)
 • Veiligheidsdrills (zeeschepen) aanpassen.
 • Bovendeks is het niet verplicht om een mondkapje te dragen.
 • Benedendeks is een mondkapje wel verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.
 • Zeilen wordt gezien als sport.
  Jongeren tot en met 26 jaar mogen samen sporten zonder 1,5 meter afstand.
  Vanaf 27 jaar dient iedereen ook tijdens het sporten 1,5 meter afstand te houden.
  Voorafgaand en na afloop houden sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Per algemene ruimte het max. aantal gelijktijdig toegestane personen aangeven.
 • Waar nodig afstandsmarkeringen aanbrengen.
 • Wandelroutes definiëren aan boord (eenrichtingsverkeer waar mogelijk aangeven met borden of pijlen anders wachtplaatsen aanduiden).
 • Tijdens de uitoefening van de sport (zeilen) is geen horeca toegestaan. De opvarenden mogen wel eten en drinken.
 • Na aanmeren horeca functie toegestaan: hiervoor gelden dezelfde regels als voor alle horeca, in elk geval houden van 1,5 meter afstand plus placeren m.u.v. mensen uit één huishouden

3. Algemene maatregelen, hygiëne

 • Regelmatig uitleg aan gasten over de maatregelen.
 • Zorg ervoor dat er bij de ingang(en) van het schip een mogelijkheid is om de handen te ontsmetten.
  Zet in elke hut, bij openbare wastafels en bij openbare toiletten pompjes met desinfecterende zeep en papieren handdoeken (i.p.v. stoffen handdoeken).
 • Regelmatige ontsmetting van contactoppervlakken: deurklinken, trapleuningen, tafels, relingen, lichtknoppen en andere zaken die veelvuldig door gasten worden aangeraakt.

4. Instructies/training bemanning

 • Uitleg en oefenen extra hygiëne maatregelen (schoonmaak) en algemene maatregelen zoals aan – en van boord gaan (restaurant, eenrichtingsverkeer) en omgaan met beschermingsmiddelen.
 • Uitleggen hoe corona gerelateerde klachten kunnen worden herkend en wat te doen.
 • Dagelijkse briefing bemanning.
 • Wat gaat goed, wat kan beter, wat moet aangepast worden?
 • De bemanning heeft een voorbeeldfunctie; iedereen houdt zich aan de regels.
 • Bemanning maakt schoon volgens schoonmaken aan boord protocol.
 • Als bemanningslid corona verschijnselen krijgt dan van boord en vervangen door ander bemanningslid.

5. Instructies aan gasten

 • Voor binnenkomst moet de gast weten wat te doen in het geval dat ze symptomen krijgen, zie website RIVM.
 • Aan het begin van de reis instructies geven aan de gasten, daarna herhalen indien nodig
 • Vaak handen wassen met desinfecterende zeep.
 • Handen schudden en ander fysiek contact vermijden.
 • Niesen en hoesten in de elleboog of papieren zakdoeken gebruiken.
 • Bij symptomen gaat de gast gelijk van boord.
 • Klant informeren dat er contact opgenomen kan worden indien er binnen 14 dagen een besmetting ontstaat en andersom als de klant binnen 14 dagen na verlaten van het schip corona heeft, moeten ze contact opnemen

6. Algemene maatregelen catering

 • Extra schoonmaak rondes in de keuken.
 • Geen buffetten meer, alles uitgeserveerd per persoon.
 • Zo min mogelijk personeel in de keuken. Keukenpersoneel en bedienend personeel scheiden.
 • Keukenpersoneel en bedienend personeel draagt handschoenen en mondkapjes.
 • Bij zelf-catering gelden dezelfde voorwaarden.
 • Glazen, bestek etc. altijd afwassen (in de vaatwasser) met heet water.
 • Eten in twee of meerdere shift’s volgens vooraf bepaalde groepen.
 • Tussen elke shift 15 minuten voor schoonmaak en ventilatie.
 • Volledige ruimte gebruiken + strikte tafelschikking om de 1,5 meter te handhaven.
 • Wegwerp servetten en placemats gebruiken.
 • Gebruik zoveel mogelijk mono-verpakkingen voor broodbeleg, maar denk ook aan zoutjes etc.
 • Vermijd zoveel mogelijk gebruik van etenswaar waar gasten met de handen aan moeten zitten.

7.Bar

 • Oppervlaktes regelmatig reinigen
 • Glazen wassen in heet water
 • Contactloos betalen
 • Plexiglas schot tussen bar crew en gasten.
 • Bij selfservice: duidelijke instructie.
 • Barpersoneel draagt plastic handschoenen.

8.Ventileren

 • Er zal zo vaak en zoveel mogelijk worden geventileerd. Als de gasten van boord zijn, steeds alle ramen en deuren openzetten, dit geldt voor alle ruimtes. Op de wisseldag de hutten zoveel mogelijk ventileren. Filters van airco’s e.d. regelmatig checken, schoonmaken en/of vervangen.

9.Van en aan boord gaan

 • Aankomsttijd gasten zoveel mogelijk spreiden. 1,5 meter afstand waarborgen.
 • Controleer bij aan boord gaan of er sprake is van verschijnselen die mogelijk op Corona duiden.
 • Gast toont ingevulde Covid-19 vragenlijst die vooraf is toegestuurd. Deze lijst blijft in het bezit van de gast
 • Bij incheck wordt elke gast verzocht zijn/haar contactgegevens vast te leggen zodat in geval van besmetting aan boord tot 14 dagen na einde van de reis contactonderzoek door overheidsinstanties kan plaatsvinden. Daarna worden de gegevens vernietigd (AVG)
 • Bemanning organiseert van boord gaan passagiers met gepaste afstand. Het van boord gaan zoveel mogelijk spreiden.

10. Ten slotte

 • Als de 1,5 meter als gevolg van buitengewone omstandigheden (zoals in geval van EHBO of reanimatie) niet mogelijk is, geldt het noodprotocol.
 • In geval er bij een ex-opvarende corona is vastgesteld, zal de GGD bronnenonderzoek verrichten en vervolgmaatregelen treffen. Iedereen wordt zo snel mogelijk geïnformeerd en zal de aanwijzingen van de GGD opvolgen.