Zelf plannen of met de wind mee?

Nederland waterland: samen ontdekken we de oorsprong van dit gezegde

Waddenzee – Unesco Werelderfgoed

Het waddengebied is echt prachtig!

Op de Waddenzee wisselen eb en vloed elkaar elke zes uur af. Vanuit de Noordzee stroomt met de vloed het water naar binnen en loopt het weg met de ebstroom. Door het getij, wind, water, slib en zand blijft dit gebied voortdurend in beweging. Zo veranderen en verschuiven er ook constant  kleine prieltjes, geulen en de zandplaten die bij laagwater droog komen te liggen en waar vaak zeehonden te zien zijn die lekker liggen te luieren.
De Waddenzee zit boordevol leven en heeft een grote biologische diversiteit. Onder en boven het zand is genoeg te ontdekken. Zeeplanten, krabbetjes, mossel- en oesterbanken, kokkels, vis, en nog veel meer.

Als we de haven van Harlingen uitvaren bevinden we ons meteen op het meest bijzondere en unieke natuurgebied van Nederland. Het waddengebied is sinds 2009 uitgeroepen tot Unesco wereld erfgoed en heeft een oppervlakte van 10.000 km2. Het gebied strekt zich uit langs de kusten van Denemarken, Duitsland en Nederland.
Het Nederlandse waddengebied heeft van west naar oost vijf bewoonde eilanden (Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog) en drie onbewoonde eilanden (Griend, Rottumerplaat en Rottumeroog). De Afsluitdijk scheidt de zoute Waddenzee van het zoete IJsselmeer.

IJsselmeer – De voormalige Zuiderzee

Van zout naar zoet water

In 1932 werd het laatste gat van de Afsluitdijk gedicht en de Zuiderzee was daarmee afgesloten. Ten noorden van de Afsluitdijk werd het de Waddenzee genoemd, ten Zuiden het IJsselmeer. Afgesloten van de getijden van de Noordzee en gevoed door het zoetwater van de IJssel werd het meer eerst brak en was na een decennia vrijwel geheel verzoet.
In 1976 werd het IJsselmeer tussen Enkuizen en het nieuwe Lelystad opnieuw gesplitst door de Houtribdijk en sindsdien wordt het zuidelijke deel Markermeer genoemd.

Onze thuishaven Harlingen ligt aan de Waddenzee. Via de sluizen van Kornwerderzand en Den Oever kunnen wij naar het IJsselmeer oversteken.

Aan de Friese en de Noord-Hollandse kust liggen talrijke historische en sfeervolle voormalige Zuiderzee steden die wij kunnen bezoeken.

Nederland – Waterland

Overal valt er iets te ontdekken

Hoewel de Poseidon in principe alleen in het noordelijke gedeelte van de Nederlandse wateren vaart, is het natuurlijk mogelijk om andere gebieden te verkennen. Hier zijn echter wel lange tochten voor nodig (minimaal 2 weken) en kan dit alleen als dit vóór het maken van de boeking is besproken.